Inguna Bauere | Stāsts par Dārtu Baroni: Mazā, klusā sirds

Ingunas Baueres romāna ,,Mazā klusā sirds” galvenā varone ir latviešu tautasdziesmu krājēja un kārtotāja Krišjāņa Barona sieva Dārta – it kā maza, neievērojama sieviete bez izglītības, kura visu mūžu kalpojusi vīram un ģimenei, taču garā spēcīga un nesalaužami stipra. Apstākļos, kad vīrs dzīvoja simtiem kilometru attālumā, pelnīdams iztiku kā krievu augstmaņa bērnu mājskolotājs, Dārta Pēterburgā viena dzemdēja, auklēja un pavadīja uz kapu kalniņu trīs bērnus. Ceturto, dēlu Kārli, viņa caur un cauri krieviskā vidē izaudzināja par īstu Latvijas patriotu, pēc kura mudinājuma vecāki mūža nogalē beidzot atgriezās tēvzemē. Romāna apakšvirsraksts ir ,,Dārta un Krišjānis pirms tautasdziesmas”, un tajā iedzīvināts laiks, kad Barons vēl nebija sirmgalvis ar baltu bārdu, kuru visi pazīst kā slaveno Dainu tēvu, savukārt Dārta attēlota kā zemas kārtas meitene, kas laimīgas nejaušības dēļ nokļuvusi Pēterburgā un satikusies ar ,,Pēterburgas Avīžu” izdevēju un klusi sapņo par laimīgu ģimenes dzīvi kopā ar mīļoto.

Dārta Rudzīte piedzima 1839.gada janvārī. Limbažu baznīcas grāmatā viņa atzīmēta kā ārlaulības bērns. Dārtas mātei Annai tādu bija pieci, trīs miruši maziņi. Pēc grūtas bērnības Dārta kā kalponīte nonāk poļu muižnieku Rudņicku ģimenē, ar kuru kopā 1857. gada rudenī pārceļas uz Pēterburgu, kur iepazīstas ar jauno, labi skoloto un simpātisko Krišjāni Baronu…

 

Inguna Bauere, romāna ,,Mazā klusā sirds” autore, dzimusi 1960.gadā, bērnību pavadījusi Liepājā, beigusi Liepājas J.Raiņa 6.vidusskolu. Pēc Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Lauku inženieru fakultātes absolvēšanas un ģimenes nodibināšanas pārcēlusies uz Vecpiebalgu, kur dzīvo joprojām. Strādājusi par celtniecības inženieri- tāmētāju, kā arī par skolotāju Vecpiebalgas vidusskolā un Ērgļu arodvidusskolā. 1997. gadā pabeigusi Pedagoģijas maģistrantūru LLU. Rakstījusi dažādiem preses izdevumiem, līdz 2004.gadā ieguva 1.vietu Lata romānu konkursā un sāka nopietni nodarboties ar rakstniecību. Rakstnieces bibliogrāfiju sastāda krietns skaits darbu, tostarp 11 liela apjoma kultūrvēsturiski romāni par ievērojamām Latvijas personībām – Kārli Skalbi, brāļiem Kaudzītēm, Ati Kronvaldu, Juri Neikenu, Andreju Pumpuru u.c. Septembra sākumā izdevniecība Zvaigzne ABC laida klajā jaunāko Baueres romānu ,,Elīza fon der Reke. Soļi rītausmā”, kas ieņēmis augstas vietas visu Latvijas grāmatnīcu top-os.