Dārta Drava — Tradicionālā dziedāšana

Kopā ar Dārtu dziedāsim prieka pēc un daudz. Mācīsimies labāk līgot un varbūt gavilēt. Iedziļināsimies latviešu dziedāšanas tradicijās un uzzināsim vairāk par tautiskiem dziedāšanas stiliem. Ievirze domāta visiem, kuri vēlas dziedāt vai uzlabot un papildināt savas dziedāšanas prasmes.