Zane Šmite – Es varēju sadziedāt: Tradicionālie dziedāšanas stili

Kopā ar Zani dziedāsim prieka pēc un daudz. Mācīsimies labāk līgot un varbūt gavilēt. Iedziļināsimies latviešu dziedāšanas tradicijās un uzzināsim vairāk par tautiskiem dziedāšanas stiliem, kā arī situacijās balstītu dziedāšanu un kā tas ietekmē vokālo stilu. Mācīsimies ilgtspējīgi un veselīgi dziedāt. Ievirze domāta visiem, kuri vēlas dziedāt vai uzlabot un papildināt savas dziedāšanas prasmes.

Zane Šmite ir dziedātāja, etnomuzikoloģe, pētniece, vokālā pedagoģe, Iļģu un dziesmotās revolūcijas dalībniece. Savā darbā cenšas pieradināt mūsdienu latvieti pie skarbāka tautas balss skanējuma, piemirstiem tradicionālās dziedāšanas stiliem un daudzbalsības veidiem.