Austris Grasis, Māra Mellēna, Lilita Spure, Andris Rūtiņš | Veļu laika tradīcijas