Valdis Muktupāvels | Folkloras kustība Latvijā

Valdis Muktupāvels, etnomuzikologs, mākslas zinātņu doktors, Latvijas Universitātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. Ekspertīzes jomas – Latvijas un Baltijas tradicionālās un mūsdienu mūzikas kultūras jautājumi: vēsturiskie un sociālie aspekti, tradīcijas un to pārmaiņas, skaņu ainavas semantiskā interpretācija, mūzikas instrumenti, kultūra un identitāte. Viens no galvenajiem folkloras kustības virzītājiem Latvijā, 20. gs. 80. gadu sākumā veicināja tautas mūzikas instrumentu spēles atjaunošanu, ieviešot praksē Kurzemes un Latgales kokles, dūdas, āžragu, vargānu, tāsi un citus.

Folkloras kustība Latvijā

Baltijas Dziesmotā revolūcija bija 20. gs. 80. gadu sociālā kustība, kas veicināja lielas politiskās pārmaiņas, un būtiska tās daļa bija folkloras kustība – folkloras apgūšana un prakse kļuva par spēcīgu alternatīvas domāšanas, dzīvesveida un radošuma avotu. Folkloras kustības izveide ir saistīta ar globāliem 20. gadsimta otrās puses procesiem, kuru kontekstā vairumā Rietumu civilizācijas zemju iezīmējās spontāna, lielākoties personiski motivēta pievēršanās tradicionālās kultūras mantojumam – valodai, reliģijai, ieražām, amatniecībai, it īpaši izceļot šā mantojuma senākās, modernās kultūras mazāk ietekmētās formas. Ar laiku šo strāvojumu sāka identificēt kā folkloras kustību, tādējādi atzīstot, ka tās uzmanības centrā bija tieši folkloras mantojums, tā apgūšana, pārmantošana, interpretēšana. Šai jaunajai kustībai bija orientācija ne tik daudz uz skatuvi, kā uz mantojuma apguvi un lietošanu personiskā līmenī, padarot to par vienu no indivīda dzīves sastāvdaļām – par dzīvesveida folklorismu.